Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Ansöka om marklov

Den här blanketten/e-tjänsten ska du använda om du ska gör en schaktning, fyllning eller trädfällning.

Schaktning och fyllning mer än 0,5 meter inom detaljplan (kan ingå i ett bygglov). Trädfällning inom detaljplan om planen anger det.

Utanför detaljplan om schaktning, fyllning, trädfällning görs inom ett område avsett för bebyggelse (Plan och bygglagen 9 kap. 11-13 §§).

 

Ansöka om marklov
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn