Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Ansöka om bygglov

Den här blanketten/e-tjänsten använder du om du ska göra en nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av en byggnad.

Ändrad användning av byggnad, färg- eller fasadbyte, byte av takmaterial eller om utseendet avsevärt påverkas, kräver bygglov. De flesta ekonomibyggnader, komplementbyggnader, murar plank och staket högre än 120 cm kräver bygglov.

På Boverkets webbplats hittar du mer information om bygglovsbefriade åtgärder enligt Plan- och bygglagen 9 kap.

Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansöka om bygglov
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn